Etika eta jokaera kodea

1. Patronatuko kide guztiek Gizakia Herritar fundazioaren barnean, larrialdi baliabideetan eta ekintzailetzetan zuzenbide nazionalak eta nazioartekoak babestutako giza eskubide guztiak betetzen direla zainduko dute. Egoki diren nazioarteko tresnen artean daude Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, langile etorkinei eta horien familiei buruzko nazioarteko itun eta konbentzioak, eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borrokari buruzkoak.

2. Era berean, patronatuko kide guztiek emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna eta generoagatiko bereizkeriarik eza zainduko dute Gizakia Herritar fundazioaren barne bizitzan, larrialdi baliabideetan eta ekintzailetzetan.

3. Gizakia Herritar Fundazioaren patronatuko kide batek ere ezin izango du ordainsaririk jaso Fundazioko kide gisa egiten dituen jardueretan, eta ezingo da Fundazioaren besteren konturako langile izan.

4. Patronatuko kideren batek partaidetutako enpresa batek ere ezingo du merkataritza jarduerarik izan Gizakia Herritar fundazioarekin.

5. Gizakia Herritar fundazioak bultzatutako proiektu guztiak ekonomikoki bereizita kontabilizatuko dira, indarrean dagoen legeriaren arabera. Gizakia Herritar fundazioaren urteko kontuak kanpotik aztertutakoak dira, modu independentean.

6. Gizakia Herritar fundazioaren urteko memoria alderdi ekonomiko batek eta jardueren memoria batek osatuko dute.

7. Gizakia Herritar fundazioaren urteko memoria eta haren urteko kontuen kanpoko auditoria independentea publikoak izango dira, eta Fundazioaren webgunean argitaratu beharko dira.

8. Likidatu edo desegingo balitz, Gizakia Herritar fundazioak interes orokorreko helburuetarako dohaintzan emango du bere ondarea, lehentasunez, erakunde publikoei, fundazioei edo gizarte-erakundeei, bere helburu sozialaren antzeko helburuekin.

Itxi